Passport Detail

[NOTE:तपाईले [*] मार्क देखियको फर्म अनिबार्य fill-up गर्नु पर्ने छ | तपाइले छनौट गरेको पत्रिकाकोलागि मुल्य automatic रुपले देखिन्छ | यो सुबिधा भोली प्रकाशित हुने तपाईले choose गरेको दैनिक पत्रिकाको लागि मात्र हुनेछ | 4:00 pm भन्दा अगावै बिज्ञापन पठाईसक्नु पर्ने छ | थप जानकारीको लागि 9861029138 / 9841504450 मा सम्पर्क गर्नु होला |]