Classifid Display


Note : Please select a .tif or .jpg or .gif or .png file of Width 152px and Height 189px dimention


NOTE: TAX (13%) is not included in above price. Deducted from your bill in payment time.

[NOTE:तपाईले [*] मार्क देखियको फर्म अनिबार्य fill-up गर्नु पर्ने छ | Page को Right site को Choose File Button मा Click गरी आफ्नो Display Add Upload गर्नु होला | यो सुबिधा भोली प्रकाशित हुने तपाईले choose गरेको दैनिक पत्रिकाको लागि मात्र हुनेछ | कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका लागि भने तपाइले 1:00pm भन्दा अगाडी बिज्ञापन पठाईसक्नु पर्ने छ भने अन्य पत्रिकाको लागि 4pm भन्दा अगावै बिज्ञापन पठाईसक्नु पर्ने छ |]

यदी वर्गिकृत विज्ञापन शनिबार र आइतबार गर्नु परेमा शुक्रबार १ बजे सम्ममा उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ |