Classified Advertisement


It is translate your roman into Nepali. Please CTRL+E to type in English langugage


NOTE: TAX (13%) is not included in above price. Deducted from your bill in payment time.

Minimum number of words to publish is 5. पाच अंक भन्दा कम शब्द प्रकाशित नहुने भएकोले कृपया ध्यान दिनु होला |

Note : Each word you wish to publish should be seperated by space otherwise we will not be able to publish. Phone number should be separately if you wish to use more then one number!!! यदी वर्गिकृत विज्ञापन शनिबार र आइतबार गर्नु परेमा शुक्रबार १ बजे सम्ममा उपलब्ध गराइसक्नु पर्नेछ | (तपाइले प्रकाशित गर्न चाहेको नेपाली अथवा अंग्रेजी भाषाको प्रत्येक शब्द ब्याकरण अनुसार हुनुपर्ने छ र Space ले छुट्याएको हुनुपर्नेछ अन्यथा हामी तपाइले चाहेको समएमा प्रकाशित गर्न असमर्थन हुने छौ!! )

[NOTE:तपाईले [*] मार्क देखियको फर्म अनिबार्य fill-up गर्नु पर्ने छ | Page को Right site को box भित्र बिज्ञापन Type गर्नु पर्ने छ | जस्मा प्रतेक शब्दलाई space, Dot, मार्फत system ले आफै count गरि price display गर्ने छ | यो सुबिधा भोली प्रकाशित हुने तपाईले choose गरेको दैनिक पत्रिकाको लागि मात्र हुनेछ | कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकका लागि भने तपाइले 1:00pm भन्दा अगाडी बिज्ञापन पठाईसक्नु पर्ने छ भने अन्य पत्रिकाको लागि 4pm भन्दा अगावै बिज्ञापन पठाईसक्नु पर्ने छ |]